آیسان اسلامی

گفتن یک شغل یا دلیل معروف شدن برای آیسان اسلامی بسیار سخت است. او یک چهره اینستاگرامی است که به قول خودش کار خاصی نکرده و شانسی به شهرت رسیده و در اینستاگرام 6 میلیون دنبال کننده دارد. اما طرفدارانش می‌گویند از یک رویی و بامزه بودن او خوششان می‌آید. پیج او مدتی بسته شد و دوباره برگشت. حواشی آیسان اسلامی و واکنش او به موضوعات مختلف را در این بخش می‌خوانید و تصاویرش را می‌بینید.