هواشناسی

هواشناسی صرفا گفتن چند خبر کوتاه در مورد وضعیت هوای فردا نیست. شاید لازم باشد تحلیلی ارائه شود که بتوانیم برای برنامه هایمان نقشه بکشیم.

قطعا گرمی و سردی هوا و مواردی از این دست روی زندگی ما موثر است.

دکمه بازگشت به بالا