همکاری با ما

برای همکاری ثابت با وقت صبح و یا ارسال اخبار، تصاویر و یادداشت‌های خود می‌توانید به ما به آدرس vaghtesobh@gmail.com  ایمیل دهید.

همچنین می توانید پیام خود را از طریق زیر برای ما ارسال کنید. (در صورت ارسال یادداشت تحلیلی، عکس خود را ارسال و تخصص خود را  ذکر کنید)

    دکمه بازگشت به بالا