کار خدا پسندانه آقای خواننده مورد تشویق قرار گرفت

مصطفی ججلی خواننده مشهور اهل ترکیه و همسرش سلین ایمر، همچنان به کمک به منطقه زلزله زده ادامه می دهند.

وقت صبح – مصطفی ججلی و سلین ایمر که چهره یک برند مبلمان شده بودند، مبلغ بالایی از این معامله تبلیغاتی به دست آوردند.

این زوج مبلغ به دست آمده را برای امدادرسانی در مناطق زلزله زده خرج کردند.

به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، از طرف ججلی و ایمر در روزهای ابتدایی رخ دادن این فاجعه 1 میلیون لیر (حدودا2.5 میلیارد تومان) کمک نقدی صورت گرفت.

این زوج که دوستدار حیوانات می‌باشند، حیوانات ولگرد مناطق زلزله زده را فراموش نکردند.

آن‌ها بسیاری از حیوانات این مناطق را با 1 کامیون به استانبول منتقل کرده و در پناهگاه های حیوانات مستقر کردند.

همچنین مشخص شد که این زوج مشهور که با این اقدام مورد توجه همگان قرار گرفتند، اغلب به پناهگاه حیوانات می رفتند و در رفع نیازها کمک می کردند.


خروج از نسخه موبایل