تصویر “مریم معصومی” بازیگر معروف/ عکس

مریم معصومی تصویری را از خود با یک ژست متفاوت به اشتراک گذاشت.

به گزارش وقت صبح، مریم معصومی بازیگر مطرح و سرشناس ایرانی تصویری جالب را از خود با پوشش ورزشی  منتشر کرد.

مریم معصومی در اسفندماه سال 1365 متولد شد، مریم معصومی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و همچنین عکاسی میباشد.دو خواهر دارد که هر دو متاهل هستند.

دوتا هم خواهرزاده دارد. دارای یک برادر متاهل و یک برادر مجرد است. با برادر بزرگتر مجرد خیلی صمیمی ست و مشوق اصلی او در کارهایش ایشان هستند.

پدرش بازنشسته و مادرش خانه دار هستند. یک برادرش فارغ التحصیل برق، یک برادرش دیپلمه، یک خواهرش فارغ التحصیل حسابداری و خواهر دیگرش فارغ التحصیل دستیاری دندانپزشکی هستند.


خروج از نسخه موبایل