چهره ای متفاوت از “مریم کاویانی” که تاکنون ندیده اید/ عکس

مریم کاویانی تصویری را از خود با چهره ای بسیار جوان مربوط به سالهای بسیار دور به اشتراک گذاشت.

به گزارش وقت صبح، مریم کاویانی بازیگر مطرح و سرشناس ایرانی که به تازگی از همسر دومش هم جدا شده با چهره ای بسیار قدیمی مربوط به سالهای قبل منتشر شد.

مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت:

در لحظه در زندگى ام

هرچقدر تجربه كسب كنم

هر چقدر حس رضايت داشته باشم

باز دلم براى سالهاي دور زندگى تنگ ميشود…

اين به معناى گير كردن در گذشته نيست، اين يادآورى ريشه و اصلى است كه منرا به اين نقطه رسانده…
…………………
عكس مربوط به سال ١٣٨٧
مى باشد.

خروج از نسخه موبایل