پلاکاردی معنادار در دستان “پوران درخشنده”

پوران درخشنده، کارگردان مشهور سینمای ایران به اتفاقات چند روز اخیر بعد از فوت مهسا امینی در کشور واکنش نشان داد.

به گزارش وقت صبح به نقل از جماران؛ پوران درخشنده، کارگردان مشهور سینمای ایران به اتفاقات چند روز اخیر بعد از فوت مهسا امینی در کشور واکنش نشان داد و تصویری را از خود با یک پلاکارد معنادار منتشر کرد.

وی با در دست گرفتن پلاکاردی که بر روی نام فیلمش«هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» قلم قرمز کشیده شده نوشت:

سکوت سهمگین سالیان به انچنان فریادی بدل گشت

که جهانی را بیدار و همصدا کرد،

همه با هم و در کنار هم …

خروج از نسخه موبایل