واکنش ” شهاب حسینی” به جمع آوری بیلبوردهایش از سطح شهر

شهاب حسینی به جمع آوری بیلبوردهایش از سطح شهر واکنش نشان داد.

به گزارش وقت صبح؛ شهاب حسینی در واکنش به جمع آوری بیلبوردهایش از سطح شهر نوشت: خدارا شکر کردم که اعتقادات قلبی ام و عشقم به خدا و رسول از دایره مصادره به مطلوب شما خارج شد.

واکنش عاشقانه و معنادار ساناز ارجمند به یادداشت شهاب حسینی!

مدتی است که رسانه ها ادعای ازدواج شهاب حسینی با ساناز ارجمند مطرح می کنند. او حالا با واکنش معنادار تازه اش به این ماجرا قوت بخشیده است.

ساناز ارجمند که در پروژه همرفیق با شهاب حسینی همکار شده و در شرکت تازه تاسیس او مشغول به کار است، یادداشت شهاب حسینی در واکنش به پایین کشیدن بلیبوردهایش از سطح شهر تهران را استوری کرده و به آن واکنشی معنادار نشان داده است.

 

او در حاشیه این استوری خطاب به شهاب حسینی از واژه «افتخارم» استفاده کرده است.

در واقع ساناز ارجمند با استفاده از میم مالکیت در این جمله خواسته خبر ازدواج اش با شهاب حسینی را به شکل تلویحی تایید کند.


خروج از نسخه موبایل