عکس/خالکوبی جدید پسر دیوید بکهام برای همسرش!

بروکلین بکهام، پسر ارشد دیوید بکهام و ویکتوریا بکام، آوریل گذشته با نیکولا پلتز ازدواج کرد. بکهام که در هر فرصتی از عشق خود به همسرش صحبت می کند، آخرین خالکوبی خود را برای پلتز به همه نشان داد!

وقت صبح – بروکلین بکهام، پسر ارشد دیوید بکام، بازیکن سابق فوتبال بریتانیا و ویکتوریا بکهام، در آوریل گذشته با نیکولا پلتز ازدواج کرد.

به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، بروکلین بکهام پس از ازدواج نام خانوادگی همسرش را برای نشان دادن عشق خود به همسرش، انتخاب کرد.

بروکلین بکهام که در هر فرصتی عشق خود به نیکولا پلتز نشان می‌دهد، بار دیگر خالکوبی از همسرش را انجام داد.

بکهام تا به امروز پرتره چشمان همسرش، حرف اول اسم او، قول های ازدواجشان و… را خالکوبی کرده است.

او آخرین خالکوبی که برای همسرش زده بود را نیز به نمایش گذاشت.

بروکلین این بار پرتره ای از صورت همسرش را روی بازوی خود خالکوبی کرد.


خروج از نسخه موبایل