عکس/ ازدحام برای سلفی با حسن یزدانی در مترو!

امروز پنجشنبه عکسی از حسن یزدانی کنار مردم در مترو منتشر شده است.

وقت صبح– گفته می‌شود این عکس در مترو تجریش گرفته شده است. اخیرا عکس دیگری از حسن یزدانی در یک ضیافت حاشیه‌ساز شده است.

سلفی حاشیه‌ساز حسن یزدانی

چند روز پیش عکسی از حسن یزدانی و احمدرضا عابدزاده کنار شخصی که به‌خاطر صادر کردن دستور فیلترینگ تلگرام شهرت دارد، حاشیه‌ساز شد.

بخوانید: حسن یزدانی آرزوی دختر هندی را برآورده کرد!

این عکس به سرعت در فضای مجازی دست به دست می‌شد و برخی از کاربران بیشتر از اصل قضیه، نسبت به حضور این دو چهره ورزشی انتقاد می‌کردند.

در طر ف مقابل برخی از هواداران حسن یزدانی هم اعتقاد دارند که نفرات دعوت شده به این ضیافت، بدون اطلاع حسن یزدانی حضور داشتند و نمی‌شود به او خرده گرفته گرفت.

خروج از نسخه موبایل