سقوط آزاد قیمت “طلا” و “دلار” در بازار امروز 18 مهر 1400

در بازار امروز 18 مهر قیمت طلا و دلار کاهش یافت؛ دلار ۲۳۰ تومان پایین آمد و به ۲۷,۵۱۰ تومان رسید هر گرم طلا هم ۱,۱۴۱,۹۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

به گزارش وقت صبح به نقل از دنیای اقتصاد، معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا و دلار پایین آمد اما سکه افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۴۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۱,۹۰۰ -۴,۳۰۰ -۰.۳۸ 11:23
۱,۱۴۶,۲۰۰ -۱۳,۲۰۰ -۱.۱۶ روز قبل
۱,۱۵۹,۴۰۰ -۶,۷۰۰ -۰.۵۸ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۴۴,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۱۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۱۰ -۲۳۰ -۰.۸۴ 11:16
۲۷,۷۴۰ -۲۴۰ -۰.۸۷ روز قبل
۲۷,۹۸۰ -۸۰ -۰.۲۹ ۴ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۱ درصدی، از ۲۶,۸۶۹ (بیست و شش هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان به ۲۶,۷۰۸ (بیست و شش هزار و هفتصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۰۸ -۱۶۱ -۰.۶۱ 11:22
۲۶,۸۶۹ -۴۰۲ -۱.۵ روز قبل
۲۷,۲۷۱ ۲۲ ۰.۰۸ ۴ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۲ درصدی، از ۳۲,۲۲۴ (سی و دو هزار و دویست و بیست و چهار ) تومان به ۳۱,۸۴۲ (سی و یک هزار و هشتصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۴۲ -۳۸۲ -۱.۲ 11:20
۳۲,۲۲۴ -۱۳۱ -۰.۴۱ روز قبل
۳۲,۳۵۵ -۲۵۹ -۰.۸۱ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۲ درصدی، از ۳۷,۸۷۹ (سی و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان به ۳۷,۴۳۰ (سی و هفت هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۴۳۰ -۴۴۹ -۱.۲ 11:20
۳۷,۸۷۹ -۱۸۲ -۰.۴۹ روز قبل
۳۸,۰۶۱ -۱۲۳ -۰.۳۳ ۴ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۹۶ (هفت هزار و چهارصد و نود و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۷۱ (بیست و دو هزار و هفتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,805,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.64 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۰۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۰.۶۴ 11:23
۱۱,۷۲۹,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ -۱۰۱,۰۰۰ -۰.۸۶ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۳۴ 11:24
۶,۰۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵ روز قبل
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰ -۰.۶۸ ۴ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۲۱,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و بیست و یک هزار) تومان قیمت خورد.

خروج از نسخه موبایل