ریشه‌یابی مشکلات بین عروس و مادرشوهر!

مشکلات بین عروس و مادرشوهر بسیار رایج است. اگرچه ممکن است در ابتدا متوجه آن نشوید اما با گذشت زمان علائم کنترل عاطفی توسط مادرشوهرتان ممکن است بسیار به چشم بیاید!

وقت صبح– بسیاری از مشکلات بی پایان بین عروس و مادرشوهر می تواند ناشی از کنترل عاطفی باشد.

ممکن است مادر همسرتان همیشه سعی کند به شما فشار بیاورد و بخواهد به آنچه می گوید عمل کنید!

در این مقاله می توانید علائمی را که نشان می دهد از نظر عاطفی تحت کنترل مادرشوهر خود هستید را بیابید.

1- اعلام نظر

اگر مادرشوهرتان شما را از نظر عاطفی کنترل کند، متوجه خواهید شد که نمی توانید بدون مشورت با مادرشوهر خود نظرات خود را بیان کرده و یا تصمیم بگیرید.

اگر قبل از گرفتن هر تصمیم بزرگی دائماً به دنبال تأیید از مادرشوهر خود هستید، به این معنی است که او از نظر احساسی شما را کنترل می کند.

2-منفی گرایی و انتقاد

اگر مادرشوهرتان اغلب در مورد شما یا رفتارتان نظرات منفی دارد یا از شما انتقاد می کند، باید مراقب باشید.

مادرشوهر شما اغلب ممکن است از انتخاب های شما انتقاد کند، آنها را تحقیر کند یا نظرات منفی بدهد.

او ممکن است به این گونه سعی کند رفتار شما را کنترل کند.

3-ارائه توصیه های مصمم

ممکن است متوجه شوید که همسرتان سعی دارد به شما دیکته کند که چگونه و چه کاری باید انجام دهید.

او نباید تصمیمات خود را به شما تحمیل کنند.

4- تلقین عاطفی

این نوع تلقین ها ممکن است به راحتی قابل تشخیص نباشد.

اما اگر مادرشوهر شما سعی می کند از احساس گناه، تهدید یا باج گیری نسبت به شما استفاده کند، این نشانه واضحی است که شما از نظر احساسی توسط او کنترل می شوید!

ترجمه: وقت صبح


خروج از نسخه موبایل