دزدانی ناشناس دار و ندار آقای خواننده را غارت کردند!

طلافروشی متعلق به خانواده مصطفی ججلی خواننده مشهور ترکیه ای توسط افراد ناشناس مورد سرقت قرار گرفت. سارقان که حدود دو و نیم میلیون لیر سکه سرقت کرده بودند، ناپدید شدند.

به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، 4 فرد ناشناس وارد طلافروشی متعلق به خانواده این هنرمند موفق شدند. مظنونان که در بسته مغازه را ابزار باز کردند، طلاهای روی پیشخوان و ویترین را در عرض چند دقیقه سرقت کرده و ناپدید شدند!

با شنیدن صدای زنگ خطر، شهروندان اطراف وضعیت را به نیروهای امنیتی گزارش دادند. طبق گزارش تیم‌های پلیس حدود 2.5 میلیون لیر طلا به سرقت رفته است.

تیم های بررسی صحنه جرم به مغازه آمده و مشغول به کار شدند و البته تحقیقات نیروهای امنیتی در مورد این سرقت ادامه دارد.


خروج از نسخه موبایل