درگذشت مادر علی انصاریان تکذیب شده؛ ننه علی از بیمارستان مرخص شد

مادر علی انصاریان بعد از شنیدن خبر فوت پسرش بستری شد. اما از بیمارستان مرخص شد. در مراسم خاکسپاری هم مدتی حالش بد شد.

درگذشت مادر علی انصاریان تکذیب شد؛ حال ایشان خوب است. هرچند بعد از بستری شدن امروز هم در مراسم خاکسپاری حالشان بد شد.

روز گذشته مادر علی انصاریان با شنیدن خبر درگذشت پسرش بیهوش شد و بلافاصله به بخش اورژانس بیمارستان فرهیختگان منتقل شد.

ببینید: ویدئو/ لایو سحر زکریا در اعتراض به وارد نشدن واکسن کرونا


خروج از نسخه موبایل