درس زیبایی که پاییز به “فریبا کوثری” داد/ عکس

فریبا کوثری تصویر زیبایی را از خود با استایل پاییزی و متن قابل تاملی به اشتراک گذاشت.

به گزارش وقت صبح؛ فریبا کوثری بازیگر مطرح و سرشناس در اینستاگرامش تصویری زیبای را از خود در پارک و متن قابل تاملی را منتشر کرد.

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت:

پاییز آشناست

مثل عزیزی که از سفر برگشته، مثل رفیقی که بعد از مدتها به دیدنت آمده،مثل بخار برخاسته از چای داغی که با لذت و اشتیاق مینوشی، مثل عطر خاک باران خورده،مثل طعم گس خرمالو درهوای ابری، مثل بوی تند نارنگی، مثل صدای باران در شبی سرد

پاییز را دوست دارم حتی اگر غمگینم کند

حتی اگر در چمدان نارنجی و کهنه اش،

برایم هیچ اتفاق دلپذیری کنار نگذاشته باشد

حتی اگر تنها و غمگین تمام خیابان را قدم بزنم،حتی اگر باران ببارد و خیس شوم، حتی اگر شب باشد و سردم باشد و از خانه دور باشم باز هم پاییز را دوست دارم

پاییز فصل بی نظیری است

آدمها را به فکر وا می دارد

و یاد هم میاندازد و دلها را به هم نزدیک میکند…..

مهم ترین درسی که از پاییز می آموزیم این است که

« تغییر» میتواند زیبایی آفرین باشد.


خروج از نسخه موبایل