داماد با دیدن این برگه عروسی خود را به هم زد!

یک داماد هندی عروسی خود را به هم زد.

به گزارش وقت صبح به نقل از خبر فوری، این اتفاق به این دلیل رخ داد که عروس خانم در امتحانات پایان ترم نمرات ضعیفی کسب کرد.

این در حالی است که داماد فکر می‌کرد که عروس از شاگرد زرنگ‌های مدرسه است.

آقا داماد و خانواده‌اش تصمیم گرفتند به طور کامل رابطه خود را با خانواده خود قطع کنند و جهیزیه‌ای را که او فراهم کرده بود به او برگردانند!


خروج از نسخه موبایل