خانم بازیگر مورد آزار فروشنده خیابانی قرار گرفت

پلین آکیل بازیگر مشهور سینما ترکیه مورد آزار و اذیت فروشنده خیابانی قرار گرفت. آکیل که هنگام رانندگی با ماشینش پشت چراغ ایستاده بود، گفت که پسری دستمال فروش به او نزدیک شده و فحاشی کرده است!

وقت صبح – پلین آکیل بیان کرد که به دلیل نخریدن دستمال از پسرک مورد توهین قرار گرفته است. او این لحظات را با فالوورهایش به اشتراک گذاشت.

به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، او بیان کرد: «یکم پیش با یه پسر دست فروش رو به رو شدم که فحش هایی به من داد که حتی نمیشه به زبان آورد!

شیشه رو دادم پایین گفتم چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفت پولتو می‌بری تو گور مگه زنیکه؟!

حتی اگر پول نقد هم داشتم، حاضر نبودم به بچه ای که مثل شما زشت حرف می زنه پول بدم. به من، مادرم، پدرم فحش داد!

گوشی رو در دستم گرفتم، گفتم با پلیس تماس می‌گیرم، اما او با لبخند گفت به هر کسی که می‌خوای زنگ بزن!

واقعا افسرده شدم! تا بخوای تو استانبول قدم بزنی، افسرده میشی!»


خروج از نسخه موبایل