حال بد ستاره سابق فوتبال برزیل کارش را به بستری کشاند!

گزارش‌های رسانه‌های محلی در هفته‌های اخیر حاکی از آن است که با وجود درمان، وضعیت ناشی از تومورهای موجود در اندام‌های مختلف بدن پله تغییر نکرده است.

به گزارش  وقت صبح به نقل از همشهری آنلاین؛ ستاره سابق فوتبال برزیل به دلیل عوارض احتمالی شیمی درمانی، بدون برنامه ریزی قبلی در بیمارستان سائوپائولو بستری شد.

محل بستری پله، بیمارستان شهر سائوپائولو است. همسر او فقط خبر یاد شده را اعلام کرد و ترجیح داد در مورد وضعیت کامل سلامتی و تحقیقات صورت گرفته در مورد سلامتی پله صحبتی انجام ندهد.

پله در بیمارستان بستری شد

تومورهایی در روده، کبد و ریه پله یافت شده و اقدامات پزشکی برای از میان بردن کامل آنها موفق نبوده و این فوتبالیست ۸۲ ساله بعد از بیحالی و ورم بدن شدید و غیرمنتظره توسط همسرش در بیمارستان آلبر انیشتین سائوپائولو بستری شد.

گیجی و مشکل ذهنی موردی است که به مشکلات پله افزوده و باعث شده تا پزشکان از روز گذشته با آزمایش های متعدد وضعیت عمومی او را کاملا مورد بررسی قرار دهند.

این مشکلات پزشکی ممکن است به شیمی درمانی هایی مرتبط باشد که در ماه های اخیر انجام شده است.

گزارش‌های رسانه‌های محلی در هفته‌های اخیر حاکی از آن است که با وجود درمان، وضعیت ناشی از تومورهای موجود در اندام‌های مختلف بدن پله تغییر نکرده است.

او که سال گذشته متوجه سرطان روده شد، حداقل باید ماهی یک بار برای بررسی این مشکل راهی بیمارستان شود


خروج از نسخه موبایل