تصاویر/ اشک‌های بی‌امان رضا کیانیان در بدرقه امین تارخ

رضا کیانیان یکی از بازیگرانی بود که در مراسم تسییع پیکر امین تارخ شرکت کرد.

به گزارش وقت صبح، رضا کیانیات که برای ادای کلماتی در یادبود امین تارخ به روی صحنه آمده بود، نتوانست خود را کنترل کند و به هق هق شدیدی افتاد.

افراد حاضر در صحنه سعی در آرام کردن او داشتند.

رضا کیانیان هنگام حضور در پشت تریبون به شدت اشک می‌ریخت و رو به تابوت امین تارخ با گریه گفت: امین وقت این نبود بری.

وی که از شدت گریه نمی‌توانست صحبت کند تنها به این جمله بسنده کرد: همه عزادار هستند، من چه بگویم؟

مسعود کرامتی بازیگر سینما و از بستگان امین تارخ هم در سخنانی گفت: تسلیت می‌گویم به همه ایران. امین تارخ رفت، رفیقم، دوستم، همکارم، خانواده و برادرم از جوانی تا الان رفت.

همه روزهای با هم بودن برایم خاطره شده است. در یک جمله می‌گویم که امین آدم به دردبخوری بود؛ مفید و سودمند. تأثیرگذارترین آدم در تأسیس انجمن بازیگران سینما بود.

راه‌اندازی آرشیو هنرمندان و راه‌اندازی آموزشگاه بازیگری از دیگر کارهای تأثیرگذار وی بود و بسیاری از بازیگران سینمای ایران پرورش یافته او هستند.

وی افزود: عادت کرده‌ایم که مدام حسرت از دست‌دادن‌های مختلف را داشته باشیم و امیدوارم صبور باشیم. از این به بعد هم باید حسرت رفتن امین تارخ را بخوریم.


خروج از نسخه موبایل