تحلیل

اگر قبلا تحلیل عمیق مسائل مختص کارشناسانی خبره و بعضا عجیب و خاص بود حالا در جامعه مدرن همه ما نیازمند تحلیل مسائل پیرامونمان هستیم.

زندگی روزمره ما هم به تحلیل روانشناختی، اجتماعی و حتی فسلفی محیط پیرامونمان گره خورده است.

حتی ارتباطات ساده با اطرافیانمان یا تصمیم گیری برای خرید خانه و خودرو یا مهاجرت نیازمند انواع و اقسام تحلیل‌هاست.

در جامعه پسامدرن توسعه روز افزون جوامع و پیچیده شدن نیازهای انسان به حوزه‌های  فناوری و فنی محدود نیست بلکه علوم انسانی هرروز بیشتر با زندگی روزمره افراد عجین می‌شود.

انفجار اطلاعات خام و به روز شدن مداوم آنها نیاز به تحلیلی درست اما به زبانی واضح دارد تا مردم بتوانند مسائل روزمره خود در اجتماع را واکاوی کنند.

جهان به سمتی رفته است که جزئی‌ترین متغیرهای اجتماعی می‌تواند بر زندگی تک تک ما و خانواده‌هایمان اثرگذار باشد و این مساله نیاز شناخت محیط پیرامونمان را دوچندان می‌کند.

در سرویس تحلیل وقت صبح قصد داریم به سمت ارائه تحلیل‌هایی کاربردی و موثر در مسائل اجتماعی، فسلفی، حوزه اندیشه، سیاستگزاری و .. بپردازیم.

امیدواریم تحلیل‌هایی مختلفی که در این سرویس ارائه می‌شود، دست کم جرقه‌ای کوچک برای شناخت جامع‌تر مخاطبان از جامعه باشد.

دکمه بازگشت به بالا