“بازیگر جذاب” حرصش درآمد/ عکس

روشنک گرامی بازیگر جذاب ایرانی حرصش از افرادی که در این روزها ماسک نمی زنند و زرنگ بازی در می آورند درآمد.

به گزارش وقت صبح، روشنک گرامی بازیگر جذاب ایرانی حرصش از افرادی که در این روزها ماسک نمی زنند و زرنگ بازی در می آورند درآمد.

روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت:

این دختر ماسک ندارد
ماسک بزنیم. اگر مریضیم سر کار و بیرون نریم. ماسک زیر دماغ نه.زرنگ بازى و تقلب نه. ایشالله همیشه سلامت باشی


خروج از نسخه موبایل