افغانستان

تحولات کشور افغانستان به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران که با ما زبان مشترک دارند می‌تواند روی سرزمین ما اثر بگذارد.

تحولات داخلی این کشور، تغییرات دولت، نقش طالبان، مسائل مرزی مانند تقسیم آب ، خط راه آهن و… همه و همه روی ایران هم تاثیرگذار است.

علاوه بر این حضور پرتعداد مهاجران افغانستانی در ایران، مسائل این کشور را هرچه بیشتر برای ما مهم می‌سازد.

در این سرویس  قصد داریم مسائل مهم داخلی این کشور که برای مردم فارسی زبان این کشور هم از اهمیت زیادی برخوردار است پوشش دهیم.

همچنین مسائلی که مهاجران افغانستانی در داخل ایران دارند را اطلاع رسانی می‌کنیم و سعی داریم این بخش هم برای مخاطب ایرانی هم مخاطب اهل آن کشور و هم ساکنین افغانستانی کشورمان مفید باشد.

علاوه بر جامعه و سیاست به مسائل مهم ورزشی و هنری کشور همسایه هم می پردازیم و سعی داریم این بخش هم مانند دیگر سرویس ها، جذابیت خود را حفظ کند.

مساله مرزبانی، مساله زنان افغانستانی، حوادث، گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی و میراث معنوی، مناظر طبیعی افغانستان و … از دیگر موارد موجود در سرویس افغانستان وقت صبح است.

دکمه بازگشت به بالا