قسمت 24 احضار؛ دائی مائده ضد روح شد!

مائده در قسمت 24 احضار حضور نداشت و جذابیت سریال کم بود اما روح و جن بیشتر جولان دادند.

وقت صبح– در قسمت 24 احضار دو داستان به طور موازی پیش رفت. اول رها بود که سراغ فراهاد رفت تا حقش را کف دستش بگذارد و حق خودش را از خواستگار مائده پس بگیرد.

به گزارش وقت صبح، وقتی فرهاد خان بدقلقی کرد، رها که خوب پیش رفیق کارکشته و رابطه دیده‌ای مثل پرستو پر شده بود، فرهاد را تهدید کرد مستقیم سراغ پدر او می رود. فرهاد هم تسلیم شد و با رها در کافه قرار گذاشت.

 

در کافه فرهاد که گمان می کرد رها همان رهای سابق است فهمید آن دفعه را لولو برده و با رقیب قدری رو به رو شده است. البته خب سختی کار به اندازه مائده نیست ولی باید 2 میلیاردی حق السکوت بدهد.

فرهاد که جا خورده پیش  افشین می رود و می بیند این رفیق شفیق نه چندان جوانمرد هم مشاوره تخصصی برای ارائه ندارد.

دائی مائده وارد می شود

سکانس های بعدی به ورود آقای دایی اختصاص دارد. از زهره آدرس مینو خانم را می گیرد و به سراغش می رود. مینو خانم که کمی خل و چل شده و کمی هم پیاز داغش را زیاد کرده از آنها استقبال می‌کند.

دایی هرچه می آید حرف بکشد می بیند نه انگار واقعا ریگی به کفش دخترش و مائده خانم نیست. در این لحظه فردی ملقب به روح کامرانی وارد می شود و داد و بیداد راه می اندازد.

او از مینو خانم می خواهد دایی مائده را از دفتر بیرون کند. ( قطعا اگر خود مائده بود قضیه فرق می کرد). اما مینو خانم که حتی لج روح جماعت را هم در می‌آورد به دایی یا همان حاج آقا می گوید بیاید داخل.

به محض ورود حاج آقا روح کامرانی ذره ذره آب می شود و خار می شود و در لونه مار می رود و نیست می‌شود. حاج آقا شک می‌کند نکند روح کامرانی موجود دیگری بوده باشد.

بقیه قضیه به قسمت احضار حواله شد. این وعده را می دهیم که برخلاف این قسمت مائده حتما حضور خواهد داد.

نظرتان راجع به سریال چیست؟

خروج از نسخه موبایل