آقای بازیگر: آقای تارخ حلالم کنید!

پوریا رحیمی سام بازیگر جوان سینما و تلویزیون متنی به مناسبت درگذشت امین تارخ منتشر کرد.

به گزارش وقت صبح، پوریا رحیمی سام با انتشار عکس زنده یاد امین تارخ چنین نوشت:

“آقای تارخ عزیزم…

شاید در تلخترین روزگار معاصر

کاممان از خبر رفتنتان بسیار تلختر شد.

بسیار از شما آموختم…بسیار از حضورِ کنارتان احساس شادی و غرور کردم

سفرتان پر از نور و آرامش.

راهنمایی‌ها و روشنگری‌هایتان تا ابد در ذهنم باقی خواهد ماند.

حلالم کنید”

خروج از نسخه موبایل